55 min, trening prowadzony przed wykwalifikowanego nauczyciela pilates