55 min, trening prowadzony przez wykwalifikowanego nauczyciela pilates